System w chmurze

Czym jest system w chmurze?

Oprogramowanie umożliwiające efektywne zarządzanie uczelnią jest kluczowym elementem pozwalającym na funkcjonowanie współczesnej Szkoły Wyższej. Szybko rozwijające się placówki edukacyjne oraz rosnąca ilość wymagań wymusza wybór odpowiedniego oprogramowania. Umożliwi ono dopasowywanie się do specyfiki pracy tak dużej i wyjątkowej organizacji, jaką jest Uczelnia Wyższa.

Oprócz określenia swoich wymagań i skonfrontowania ich z tym, na co pozwalają dostępne na rynku systemy informatyczne, należy dokonać jeszcze jednego ważnego wyboru. W jaki sposób oprogramowanie będzie udostępniane pracownikom i studentom Uczelni? Dotychczas dominowały systemy tradycyjne, instalowane i dostępne na wybranych komputerach. Obecnie rynek rewolucjonizują systemy, które nie wymagają uciążliwej instalacji i aktualizacji. Jest to oprogramowanie działające w tzw. chmurze, do którego dostęp uzyskujemy za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Oprogramowanie udostępnione w ten sposób (typ SaaS) wiąże się dla Uczelni oraz jej pracowników z wieloma korzyściami.

Korzyści dla uczelni

wynikające z systemu w chmurze

Niskie, stałe koszty
System rozliczany w abonamencie
Zakup całego systemu na własność jest możliwy, jednak wiąże się z wysokim jednorazowym kosztem. Dzięki usłudze korzystania z Akademusa w ramach miesięcznego abonamentu koszt ten jest minimalizowany.
Dostępność 24h/dobę
Dostępny przez przeglądarkę www
Dostęp do systemu Akademus jest nielimitowany, użytkownicy mogą z niego korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Takie zdarzenie jak awaria komputera nie wyklucza użytkownika z pracy, wystarczy skorzystać z innego urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.
Wsparcie techniczne
Wykwalifikowany zespół wsparcia
Korzystanie z Akademusa w ramach abonamentu daje pracownikom Uczelni prawo do korzystania ze wsparcia technicznego zapewnianego przez Biuro Obsługi Klienta.
Bezpłatne aktualizacje
Zawsze najnowsza wersja systemu
System Akademus zawiera w sobie funkcjonalności, które są aktualizowane zgodnie z wymaganiami MNiSW. Doskonałym tego przykładem są nieustannie modyfikowane wymogi dotyczące raportowania danych z uczelni dla GUS bądź do zewnętrznych systemów informatycznych typu POL-on.
Bezpieczeństwo danych i obsługa techniczna
Zabezpieczenia na wzór systemów bankowych
Za bezpieczeństwo danych, kopie zapasowe, aktualizacje zabezpieczeń oprogramowania i systemu odpowiadają wyspecjalizowani informatycy zatrudnieni u dostawcy usługi. Zabezpieczenia systemu działają podobnie do zabezpieczeń systemów bankowych.

Dla kogo dedykowany jest system AKADEMUS?

  • Akademie
  • Akademie Muzyczne
  • Akademie Sztuk Pięknych
  • Państwowe Wyższe Szkoły Teatralne
  • Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe
  • Politechniki
  • Uczelnie Wyższe (publiczne i niepubliczne)
  • Uczelnie Wychowania Fizycznego
  • Uniwersytety

Integracja z systemami

integracja polon
integracja plagiat
integracja polska bibliografia naukowa
integracja microsoft active directory
integracja microsoft office 365
integracja główny urząd statystyczny
integracja międzyuczelniane centrum personalizacji legitymacji studenckiej