Funkcjonalności systemu

Moduł bazowy

Oprogramowanie bazowe stanowi rdzeń systemu Akademus niezbędny do działania wybranych modułów i obejmuje główne funkcje systemu, które są przez moduły wykorzystywane.

Główne cechy, możliwości:

 • nadawanie struktury organizacyjnej jednostek,
 • zarządzanie danymi osobowymi,
 • zarządzanie atrybutami,
 • zarządzanie kontami użytkowników,
 • nadawanie użytkownikom uprawnień stałych,
 • nadawanie użytkownikom uprawnień czasowych,
 • tworzenie grup użytkowników,
 • możliwość definiowania własnych wydruków,
 • generowanie zestawień,
 • wielojęzyczność,
 • filtrowanie, sortowanie, zarządzanie wprowadzonymi danymi,
 • dostęp do edycji i widoku danych ograniczony odpowiednimi uprawnieniami.
Powrót