Funkcjonalności systemu

Moduł bazowy
Struktura systemu i jednostek
Moduł bazowy systemu AKADEMUS to swego rodzaju mózg dający systemowi podstawę do działalnia. Nadawanie struktury organizacyjnej jednostek Zarządzanie danymi osobowymi Zarządzanie atrybutami
Edukacja
System wspomaga zarządzanie edukacją
Obecnie szkoła wyższa to złożona instytucja wymagająca zintegrowanego narzędzia. Akademus zapewnia funkcjonalności tj.: Wirtualny dziekanat Internetowa rejestracja oraz selekcja kandydata Zarządzanie tokami studiów, kursami Zapisy i zajęcia Oceny i protokoły
Organizacja
Zarządzanie sprawami organizacyjnymi uczelnii
Dynamiczne środowisko szkół wyższych wymaga szybkich zmian. Akademus jest aktualizowany kilka razy w miesiącu, aby zawsze mieli Państwo skuteczne narzędzia. Podania Legitymacje Opłaty EDTP Stypendia Ankiety Wymiana studencka Rejestracja godzin pedagoga
Zarządzanie
Kompleksowe wsparcie dla zarządzania uczelnią
Wdrożenie Akademusa to ogromne korzyści. Jednak uruchomienie systemu to początek drogi do efektywnej pracy. Nasz zespół wdrożeń i wsparcia na każdym etapie służy wiedzą opartą o wieloletnie doświadczenie oraz sprawdzone praktyki na uczelniach w Polsce. Kadry Książka pocztowa Klauzule Rejestr umów Budżet Dotacje Moduł kasowy Rejestracja czasu pracy
Aplikacje
Funkcjonalności wspomagające pracę
Ciągłe zmiany ustaw oraz zmieniające się wymagania sprawiają, że każda uczelnia musi na biężąco zmieniać stosowane procedury i procesy. Zapewniamy dostęp do zalecanych procedur oraz pomoc merytoryczną niezbędną do sprawnej pracy. Kalendarz E-dysk Komunikator Projekty i zadania CMS Katalog ECTS - Sylabus AD Manager - system integracji z Active Directory System Rezerwacji Obiektów Elektroniczny obieg dokumentów
Analizy
Wsparcie w tworzeniu analiz
Kluczem do sukcesu jest pełne partnerstwo. Wierzymy, że nasza rolą jest tylko wsparcie systemu. Każdego dnia konsultujemy z naszymi klientami jeszcze lepsze wykorzystanie systemu oraz tworzenie nowych funkcjonalności. Raportowanie danych dla GUS Eksport danych do POLon Raporty finansowe
Powrót